Skip to main content

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, https://aircat.cat (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes

 • El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades ( RGPD ).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD ).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD ).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE ).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en Aircat.cat és:

OSONA GLOBUS SL, proveïda de NIF: B62110002 i inscrita: Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registrals: Tom 2, Foli 334, Full 3995 el seu representant és Josep Lluís Puntí (en endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents: Direcció: c. Verdaguer , 31 entr. 2n Telèfon de contacte: (+34) 93 889 33 36 Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Registre de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l'informem que les dades personals recollides per Aircat.cat mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Aircat.cat i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d'aquest. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l'excepció prevista en l'article 30.5 de l'RGPD, es manté un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD

Com utilitzarem les teves dades personals

Si ets usuari de la nostra web, utilitzem les teves dades personals i no personals per interactuar amb tu i per possibilitar les converses a través del correu electrònic o telèfon/whatsapp.

Si ets client, utilitzem la informació que recopilem sobre tu per prestar-te els nostres serveis. Així, utilitzem les teves dades per a:

 1. Respondre qualsevol sol·licitud d'assistència o informació de vendes que ens facis i comunicacions similars;
 2. Comunicar-nos amb tu sobre els nostres serveis (per exemple, a través de newsletters, emails de màrqueting, avisos o ofertes especials);
 3. Fins de facturació i cobrament, si has comprat a través de la web;
 4. Permetre que tercers ens prestin serveis;
 5. Personalitzar, avaluar i millorar els nostres serveis, contingut i materials;
 6. Complir amb la legislació aplicable a què estem subjectes.

Podem utilitzar les teves dades no personals per millorar els nostres serveis, per exemple, mitjançant anàlisis web o diagnòstics de problemes. També és possible que utilitzem informació agregada o despersonalitzada per promocionar els nostres serveis, per exemple, citant estadístiques d’ús.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 de l'RGPD i en l'article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins de la seva tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en Aircat son únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 de l' RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Aircat es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la formalització d' algun ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 12 mesos o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Excepte en les circumstàncies limitades que descrivim aquí o en un acord aplicable a les nostres Condicions de Servei, no compartim les vostres dades personals amb tercers. Quan necessitem facilitar les teves dades personals a tercers, només les compartirem en la mesura necessària per prestar-te els nostres serveis, i ens assegurarem de comptar amb els requisits de protecció de dades respecte a aquests tercers (incloses les clàusules contractuals tipus, així com les mesures tècniques i organitzatives necessàries).

També podem compartir les vostres dades personals segons ho exigeixi o permeti la llei i per prestar els nostres serveis de forma òptima a través de tercers proveïdors, com es descriu a continuació.

Proveïdors de pagament: utilitzem Paypal i Jorform per processar els pagaments del nostres serveisi, per tant, els proporcionem les dades personals necessàries per fer càrrecs a la targeta de crèdit i conservar la informació de les ordres de pagament que exigeix la llei.

Funcionalitats de la web: podem recórrer als serveis de tercers, tant integrats al nostre lloc web Google Analytics com fora a través de les xarxes socials per comunicar-nos amb tu o per millorar el funcionament de la web i els serveis.

Interacció amb els clients: utilitzem proveïdors de serveis i plataformes de tercers (com Mailjet, Microsoft360 i Sharkform) per interactuar amb el client, comunicar-nos-hi mitjançant xat, rebre els seus comentaris sobre productes i gestionar incidències.

Si bé nosaltres no proporcionem a aquests tercers més informació que la necessària per permetre'ls prestar-nos els seus serveis, qualsevol informació que els proporcionis tu de forma independent està subjecta a les seves polítiques i pràctiques de privadesa respectives.

En cap cas venem o lloguem els teus contactes a tercers, els compartim amb ells ni els utilitzem per a fins diferents dels establerts en aquesta política.

En certes situacions, és possible que se'ns exigeixi revelar dades personals en resposta a sol·licituds legítimes d'autoritats públiques o organismes reguladors, com ara les forces de l'ordre, en el cas d'una ordre judicial, una citació davant d'un tribunal o qualsevol altra sol·licitud similar d'una autoritat administrativa o judicial, o per entaular o defensar una pretensió jurídica.

Dades personals de menors d'edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per el tractament de les seves dades personals de forma lícita per Aircat . Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Aircat es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, a l'ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l'usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que Aircat no pot garantir la inexpugnabilitat d'internet ni l'absència total de hackers o d'altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 de l'RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquests dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar i de garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i els responsables del manteniment de l’espai web i màrqueting NuAnda SEO Consulting SL, els quals tenen accessibilitat a la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L'Usuari té drets sobre Aircat y podrà, per tant, exercir davant el responsable del tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si Aircat està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que Aircat hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte els caps de el tractament, incomplets.
 • Dret de supressió ( "el dret a l'oblit"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi a el tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'Usuari s'hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre de l' Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Aircat .
 • Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a l' Responsable del tractament amb la referència "RGPD- https://aircat.cat" especificant:

 • Nom, cognoms de l'Usuari i còpia de l'DNI. En els casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l'DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura de l' sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formulari.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o hipervincles que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Aircat i que, per tant, no són operats per Aircat . Els titulars d'aquests llocs web disponsen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE COOKIES

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites a el Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després de la mateixa. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'Usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada de l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació a l' servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d'aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l'Usuari. Aquest consentiment s'ha de comunicar, d'acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són a l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per Aircat per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s'empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes galetes permeten reconèixer a l'Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir continguts que s'ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Aircat serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el lloc web i l'experiència de l'usuari al navegar en el Lloc Web. Els principals objectius per als quals s'utilitzen galetes de tercers són l'obtenció d'estadístiques d'accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l'usuari amb el Lloc Web.

La informació que s'obté es refereix, per exemple, a el nombre de pàgines visitades, l'idioma, el lloc a què l'adreça IP des del qual accedeix l'Usuari, el nombre d'usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l'operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s'utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i / o servei d'òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s'elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar a usuaris individuals. < /p>

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s'utilitza, les seves principals característiques, període d'expiració, etc. en el següents enllaços:

 • Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=es
 • JotForm: https://www.jotform.com/privacy/
 • PayPal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES

Les entitats encarregades del subministrament de cookies podran cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

Aircat incorpora connectors de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar al navegador de l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L'Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s'indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation/
 • Twitter: https://twitter.com/es/privacy
 • Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
 • Youtube: https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies - total o parcialment - instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'Usuari ha d'anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que utilitzeu. En el cas que rebutgi l'ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions del mateix.

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc Web implicarà l'acceptació de la seva Política de Privacitat i de Cookies.

Aircat es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i de Cookies, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat i de Cookies no seran notificats de forma explícita a l'Usuari. Es recomana a l'Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar al corrent dels canvis o actualitzacions.

Aquesta política de privacitat i de Cookies va ser actualitzada el dia 13 d'octubre 2020 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals .

Els nostres Patrocinadors

ascenza
saltoki
Osona cuina
Simm immoniliaria
pintures vic

Contacte

+34 93 889 33 36 - 609 832 974 (Horari Dll-Dv 9h-18h)
C/ Verdaguer, 24 Despatx C - 08500 Vic (Barcelona)
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Política de Privacitat - Condicions Generals